управление

ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставете на нас всички дейности по поддръжката и хигиената във Вашия вход. Услугите, които Ви предлагаме, ще направят входа Ви едно чисто и добре поддържано място.
Уверете се сами! Дейностите по поддръжка включват:

  • Поддръжка на електрическата инсталацията и подмяна на осветителни тела в общите части.
  • Поддръжка и преглед на асансьорната уредба.
  • Почистване на входа.
  • Осигуряване на охрана и видео наблюдение на блока.
  • Поддържане на градинки, детски площадки и зелени площи пред блока Ви.
  • Снегопочистване в зимните месеци.
  • Събиране на листа в есенния сезон.

Tags: , , , , , ,

Friday, June 29th, 2012 Входове Comments Off on ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ